Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Kredyty na mieszkania


Skontaktuj się z współpracującym z nami doradcą finansowym a on przedstawi Ci najlepsze warunki kredytowania tej nieruchomości.


Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Opis oferty

Lokalizacjapodlaskie, Białystok m., Białystok, Bagnówka
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]5504.00
Cena650000.00 zł
Data wprowadzenia:2023-03-02
Data aktualizacji:2024-02-20
Ilość pięter w budynku: 0
Status:Aktualna

Do sprzedaży urokliwy teren częściowo zalesiony o powierzchni 5504m2 zlokalizowany na skraju osiedla Bagnówka w Białymstoku

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego

§ 59.
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1ZP,ZL,WS, 3.2ZP,WS i 3.3ZP,WS
stanowiące korytarz ekologiczny rzeki Dolistówki przeznacza się pod zieleń urządzoną z istniejącymi
zadrzewieniami i lasami oraz wody powierzchniowe śródlądowe rzeki wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi jako tereny wspomagające system przyrodniczy miasta Białegostoku.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.

1) w zagospodarowaniu terenów należy zachować:
a) pełniącą funkcję korytarza ekologicznego naturalnie ukształtowaną dolinę rzeki Dolistówki i jej
dopływów, z możliwością tworzenia rozlewisk,
b) drożność przepływu wód płynących,
c) istniejące zadrzewienia i lasy;
2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić:
a) dalsze nasadzenia zieleni z dbałością o rodzimy skład gatunkowy,
b) obiekty małej architektury (ławki, stoły, altany, oświetlenie, miejsca na ogniska, koncerty i inne
imprezy plenerowe),

c) ciąg rekreacyjny (pieszorowerowy) pieszy biegnący wzdłuż doliny,
d) urządzenia i niekubaturowe obiekty sportowe (np. boiska do gry w koszykówkę lub siatkówkę,
lokalizowane w miejscach o dogodnych naturalnych warunkach gruntowowodnych),
e) sezonowe obiekty małej gastronomii w formie kiosków, lokalizowane w powiązaniu z ciągiem
pieszym;
4) zagospodarowanie terenów należy kształtować w powiązaniu z terenami zieleni towarzyszącej
zabudowie usługowej i mieszkaniowej łącząc ścieżki piesze i rowerowe z pasażem rekreacyjnym
wzdłuż rzeki;
5) co najmniej 80 % powierzchni terenów należy zagospodarować zielenią na gruncie rodzimym lub
wodą.
3. Na części terenu oznaczonego symbolem 3.1ZP,ZL,WS pomiędzy liniami rozgraniczającymi:
drogi 1KDZ(G) i terenu 1.32U oraz terenu 1.32U i terenu 1.33U,US,ZP dopuszcza się lokalizację
pętli autobusowej na potrzeby komunikacji zbiorowej.

Zapraszam do kontaktu. Opiekun oferty: Karen Sahakyan (licencja PFRN 24705) Tel: 666 071 010

Gwarancja bezpieczeństwa - nasze transakcje są ubezpieczone. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Lokalizacja na mapie


Kontakt z agenetem


Formularz kontaktowy


Polecane oferty


Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Duże

Ilość pokoi: 4

Powierzchnia: 125.00

Cena: 999000.00

Białystok, Starosielce

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 230.70

Cena: 1190000.00

Supraśl (gw), Grabówka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 5881.00

Cena: 2150000.00

Choroszcz, Choroszcz

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 5463.00

Cena: 1150000.00

Białystok, Skorupy

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 400.00

Cena: 2600000.00

Sokółka, Sokółka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 3322.00

Cena: 2750000.00

Supraśl (gw), Sobolewo

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 4573.00

Cena: 1600000.00

Radzymin (gw), Nadma

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 17088.00

Cena: 2100000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 9344.00

Cena: 700000.00

Sokółka, Sokółka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 470.00

Cena: 2750000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 24585.00

Cena: 1500000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 3835.00

Cena: 1500000.00