Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Kredyty na mieszkania


Skontaktuj się z współpracującym z nami doradcą finansowym a on przedstawi Ci najlepsze warunki kredytowania tej nieruchomości.


Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Opis oferty

Lokalizacjamazowieckie, wołomiński, Radzymin (gw), Nadma
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]17088.00
UlicaAleja Jana Pawła II
Cena2100000.00 zł
Data wprowadzenia:2023-02-22
Data aktualizacji:2024-05-15
Ilość pięter w budynku: 0
Status:Aktualna

Do sprzedaży działka o powierzchni 1.7088 ha położona  w obrębie Nadma, gm. Radzymin, powiat wołomiński.

Teren bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 629, 3 km w linii prostej od trasy S8 obwodnicy Marek

Około 1/4 terenu tj. 4300m2 przeznaczona jest zgodnie z planem miejscowym pod zabudowę.
Pozostała część ok 13000m2 są to tereny zieleni naturalnej, tereny podmokłe o trudnych warunkach.
Szerokość działki od drogi dojazdowej 60m

Sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz usługowych.
Uzbrojenie: prąd woda gaz w ulicy w odległości ok 100m

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o symbolach 2Z i 1MNe/Ue

Dla terenów oznaczonych symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni naturalnej;
2) dopuszcza się zachowanie użytkowania rolniczego, lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych oraz zbiorników wodnych;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90% działki;
5) zachowanie terenów podmokłych, lokalnych zagłębień terenu z wodą okresowo stojącą, bagien i torfowisk, pokrytych roślinnością szuwarową lub łęgową;
6) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpadów i złomu.

Dla terenów oznaczonych symbolami 1MNe/Ue, 2MNe/Ue ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ekstensywnej zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze i garaże, wiaty, altany, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) budynki należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych granic działki z tolerancją do 50,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni działki,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki,
e) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit. f – 12 m,
f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży, wiat, altan – 6 m,
g) dachy budynków należy projektować, jako płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°,
h) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, blachodachówką, blachą lub pokryciem bitumicznym w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych z zakazem stosowania kolorów jaskrawych;
4) podstawowa obsługa komunikacyjna za pomocą terenów oznaczonych symbolami literowymi KD-L, KD-D oraz
dojść i dojazdów.

Opiekun oferty: Karen Sahakyan (licencja PFRN 24705) Tel: 666 071 010

Gwarancja bezpieczeństwa - nasze transakcje są ubezpieczone. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Lokalizacja na mapie


Kontakt z agenetem


Formularz kontaktowy


Polecane oferty


Białystok, Skorupy

Ilość pokoi: 3

Powierzchnia: 185.89

Cena: 1230000.00

Białystok, Mickiewicza

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 136.60

Cena: 1377850.00

Zabłudów (gw), Kuriany

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 1029.00

Cena: 259000.00

Białystok, Skorupy

Ilość pokoi: 3

Powierzchnia: 57.40

Cena: 740000.00

Supraśl (gw), Grabówka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 5881.00

Cena: 2150000.00

Choroszcz, Choroszcz

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 5463.00

Cena: 1150000.00

Białystok, Skorupy

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 400.00

Cena: 2600000.00

Sokółka, Sokółka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 3322.00

Cena: 2750000.00

Supraśl (gw), Sobolewo

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 4573.00

Cena: 1600000.00

Radzymin (gw), Nadma

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 17088.00

Cena: 2100000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 9344.00

Cena: 700000.00

Białystok, Zawady

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 163.51

Cena: 900000.00

Sokółka, Sokółka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 470.00

Cena: 2750000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 24585.00

Cena: 1500000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 3835.00

Cena: 1500000.00

Białystok, Centrum

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 71.30

Cena: 850000.00