Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Kredyty na mieszkania


Skontaktuj się z współpracującym z nami doradcą finansowym a on przedstawi Ci najlepsze warunki kredytowania tej nieruchomości.


Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =  


Opis oferty

Lokalizacjapodlaskie, białostocki, Juchnowiec Kościelny, Olmonty
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]12500.00
Cena2100000.00 zł
Data wprowadzenia:2022-01-19
Data aktualizacji:2022-11-28
Ilość pięter w budynku: 0
Status:Aktualna

* Oferta wyłącznie w naszym biurze!

Polecamy do sprzedaży ciekawy teren inwestycyjny znajdujący się we wsi Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny

Powierzchnia działki to 12500m2 o kształcie zbliżonym do prostokąta położony przy drodze asfaltowej pośród zabudowy jednorodzinnej.

Wymiary: 45 x 180m

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu 3.2 MN,U,ZP oraz przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz pod zieleń urządzoną jako ogrody przydomowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 należy realizować:
1) zabudowę mieszkaniową;
2) zabudowę usługową lub usługowo-mieszkaniową wyłącznie w pasie o szerokości do 20 m na południe od linii
rozgraniczającej ulicy 1KZ-Z i na działkach przyległych do ulic 5KD-L i 6KD-L.
3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których
mowa w ust. 1:
1) zabudowę i zagospodarowanie terenów należy kształtować zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w dziale
II;
2) wysokość zabudowy – maksimum 10 m z zastrzeżeniem pkt 3;
3) zabudowę lokalizowaną w odległości mniejszej niż 30 m od ulicy 1KD-Z należy lokalizować kalenicą
usytuowaną równolegle do bocznych granic działki i elewacją szczytową od strony ulicy, o wysokości do 9 m;
4) dachy – symetryczne, dwuspadowe z ewentualnymi lukarnami, o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do
45o ;
5) powierzchnia zabudowy - maksimum 30 % powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50 % powierzchni działki budowlanej;
7) nie ustala się minimalnej powierzchni działki budowlanej;
8) wprowadza się obowiązek zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych, z dopuszczeniem niezbędnej

wycinki wyłącznie w miejscach kolidujących z planowaną lokalizacją budynku mieszkalnego;


Prz działce pełne uzbrojenie: woda, gaz, kanalizacja, prąd,Zapraszam do obejrzenia na żywo.

Opiekun oferty: Karen Sahakyan (licencja PFRN 24705) Tel: 666 071 010

Gwarancja bezpieczeństwa - nasze transakcje są ubezpieczone. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Lokalizacja na mapie


Kontakt z agenetem


Formularz kontaktowy


Polecane oferty


Białystok, Piasta II

Ilość pokoi: 3

Powierzchnia: 68.00

Cena: 560000.00

Wasilków (gw), Jurowce

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 155.00

Cena: 690000.00

Wasilków (gw), Nowodworce

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 190.00

Cena: 850000.00

Białystok, Bojary

Ilość pokoi: 2

Powierzchnia: 43.00

Cena: 2500.00

Białystok, Zawady

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 165.00

Cena: 758000.00

Białystok, Zawady

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 165.00

Cena: 730000.00

Wasilków, Wasilków

Ilość pokoi: 3

Powierzchnia: 92.00

Cena: 779000.00

Juchnowiec Kościelny, Ignatki-Osiedle

Ilość pokoi: 2

Powierzchnia: 41.50

Cena: 388000.00

Białystok, Białostoczek

Ilość pokoi: 4

Powierzchnia: 140.00

Cena: 1400000.00

Białystok, Nowe Miasto

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 182.64

Cena: 820000.00

Białystok, Nowe Miasto

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 218.60

Cena: 913000.00

Białystok, Nowe Miasto

Ilość pokoi: 5

Powierzchnia: 218.60

Cena: 900000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 24585.00

Cena: 1500000.00

Dąbrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 3835.00

Cena: 1500000.00

Wasilków, Jurowce

Ilość pokoi: 0

Powierzchnia: 924.00

Cena: 399000.00